Tere tulemast Saku valla geomõõdistuste infosüsteemi!

Saku valla geomõõdistuste infosüsteem Geoveeb on andmekogu geodeetiliste mõõdistuste ning kohaliku geodeetilise võrgu punktide andmete kohta. Geoveebis toimub Saku valla haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine.

Andmekogu peamised kasutajad on geodeetiliste tööde teostajad ja Saku Vallavalitsus.

Autenditud kasutaja saab vaadata algatatud ja registreerimata ning tagasi lükatud mõõdistustöid ning mõõdistustööde faile alla laadida.

Autentimata kasutajal on võimalik vaadelda geodeetiliste mõõdistuste ning punktide informatsiooni.

Ettevõte tekib süsteemi, kui esmakordselt siseneb esindusõiguslik isik ja ettevõttel on Majandustegevuse registris kehtiv ehitusuuringute registreering. Kui ettevõte on juba olemas, siis toimub ainult andmete kontroll ja uuesti seda ei lisata.
Oma ettevõttega seotud kasutajad saab algselt sisestada ja juba olemasolevaid kasutajaid näeb ettevõtte esindusõiguslik isik.

Ettevõtetele mõeldud kasutusjuhendi saab alla laadida autenditud kasutaja.

Andmekogu vastutav töötleja on Saku Vallavalitsus.

Kõikide tekkivate küsimuste või tehniliste probleemide korral pöörduge Geoveebi kasutajatoe poole elektronposti aadressil geoveeb@saku.ee.